Andreas Arvidssons magnifika blogg
Ännu en Skolbloggen blogg
 
 

Author Archive

Andreas Arvidsson

This user hasn't shared any biographical information

Homepage: http://skolbloggen.se/members/arvedzon/


Posted on juni 7th, 2010 at 11:46 f m by and

Vem var Jesus? -En historisk granskning av Jesus liv- Sammanfattning Den här rapporten handlar om Jesus liv. Vi får följa honom genom bland annat födsel, ungdom, dop, verksamhet och död. Med bibliska och utombibliska källor presenteras faktumet att Jesus verkligen har existerat och vi får svar på frågor som varför vi firar jul den 25 […]

Ang. Nedsatta betyg inom äldrevårdsomsorg §14
Posted on maj 11th, 2010 at 7:49 f m by and

alltså jag har ju ingen åsikt egentligen men jag vetti fan