Andreas Arvidssons magnifika blogg
Ännu en Skolbloggen blogg
 
 

Posted on juni 7th, 2010 at 11:46 f m by and

Vem var Jesus?

-En historisk granskning av Jesus liv-

Sammanfattning
Den här rapporten handlar om Jesus liv. Vi får följa honom genom bland annat födsel, ungdom, dop, verksamhet och död. Med bibliska och utombibliska källor presenteras faktumet att Jesus verkligen har existerat och vi får svar på frågor som varför vi firar jul den 25 december, varför Jesus blev korsfäst, och hur tre av Jesus mirakel gick till.

Jesus utgav sig för att vara Messias, Guds son, mannen alla judarna hade väntat på och han spred budskapet om att Gud brydde sig om, och älskade alla människor. Han undervisade om Guds kärlek och gjorde underverk i förmån för människornas välbefinnande.

Jesus presenteras i rapporten som en stor man som gjorde gott i Guds namn och väckte uppståndelse och fick mycket uppmärksamhet i Galileen för 2000 år sedan.  Bevis för hans existens läggs upp i form av granskning av likheter i bibliska- och utombibliska källor.

Han påverkade människors liv då och gör det än idag.

Innehåll

Sida 4
1. Inledning
1.1 Förord
1.2 Mitt syfte med fördjupningen
1.3 Mina frågeställningar
1.4 Mitt sätt att arbeta

Sida 5
2. Undersökning – Vem var Jesus?
2.1 Jesus i bibliska- och utombibliska källor
2.2 Konspirationsteorier finns
2.3 Jesus födelse

Sida 6
2.4 Jesus unga år – en lucka i historien
2.5 Dopet och frestelserna

Sida 7
2.6 Q-källan
2.7 Jesus verksamhet sätter igång
2.8 Jesus mirakel – vatten till vin
2.9 Multiplicerandet av brödet och fiskarna
2.10 Jesus går på vattnet

Sida 8
2.11 Kunde miraklerna varit illusioner?
2.12 Jesus blir dömd till döden

Sida 9
2.13 Jesus korsfästs och uppstår
3. Tankar och reflektioner
3.1 Att göra ett arbete om världens mest omtalade man

Sida 10
4. Analys och slutsats
4.1 Internet är fullt av Jesus

Sida 11
Källförteckning

1. Inledning

1.1 Förord
När jag var liten fick jag följa med till kyrkan på samma sätt som mina föräldrar hade följt med sina föräldrar när de var små. Jag fick höra om Jesus och evangelierna och byggde upp en grundtro på Jesus, hans under och uppståndelse från de döda. Allt förstärktes genom att jag senare gick konfirmation och blev mer och mer övertygad om att Jesus och Gud fanns och verkade i nutid och dåtid som en helig person. Men egentligen hann jag inte riktigt bestämma själv vad jag trodde eller tyckte och nu är jag mer skeptisk.
De flesta har någon gång har hört frågan ”tror du på Gud?” eller ”tror du på Jesus?”. En fråga många direkt förknippar med religion. Gud är för mig ett andligt väsen men faktum är att Jesus är en bevisat historisk person. Jesus fanns, och att ställa frågan ”tror du på Jesus”, kan jämföras med ”tror du på Akilles?”, eller ”tror du på Gustav III?”.  Att många har en religiös misströstan kan bero på att de inte kan förstå de under Jesus enligt Bibeln gjorde; han gjorde vatten till vin, gick på vatten och uppstod från de döda. Saker som tekniskt inte vore möjligt.
I denna fördjupning dyker jag ner i Jesus liv och granskar religionskritiskt hans liv från bibliska och utombibliska källor och berättar och undersöker tre av hans mirakel närmare.

1.2 Mitt syfte med fördjupningen
Jag skriver om det här för att jag vill upplysa folk om att Jesus faktiskt fanns och verkade. Jag vill bredda folks syn på vad Jesus var för människa och se på hans liv i ett snarare historiskt än religiöst perspektiv, något jag själv aldrig riktigt har satt mig ner och gjort, men tror är extremt viktigt. Jag vill också undersöka hur hans mirakel gick till och om det skulle kunna finnas bevis eller argument för om han egentligen var en fantastiskt duktig illusionist istället för en man av Gud. Jag gör inte den här fördjupningen i syfte att negativt påverka någon annan människas religiösa tro, inte heller för att ta något ifrån någon utan endast i syfte att bredda perspektivet om hur Jesus levde och bredda människors ödmjukhet och förståelse för andras religiösa val i livet.
Jag tror på att kunskap övervinner allt och att en bred historisk kunskap hjälper människor förstå varandras kulturer och religioner. För mig är det synonymt med fred.

1.3 Mina frågeställningar
+ Föddes Jesus verkligen 25 december eftersom det är då vi firar honom (i samband med julen)?
+ Vad gjorde Jesus åren mellan sin födsel och sina verksamma år som predikant (hans tonårs-år)?
+ Kan möjligen Jesus mirakel varit illusioner/hypnoser eller hade han övernaturliga krafter?
+ Hur gick det till när Jesus utförde sina mirakel?
+ Varför korsfästes Jesus?
+ Hur ser utombibliska källor på Jesus liv och hur förklarar historiker hans liv?

1.4 Mitt sätt att arbeta
Jag har under ettan av gymnasiet lärt mig att skriva på ett helt annorlunda sätt än på högstadiet. En stor skillnad är bredden av källor jag använder nu i förhållande till då. En annan är hur jag lägger upp mitt arbete. Förr fick på något sätt källan bestämma hur jag själv lade upp mitt arbete, genom att jag skrev i samma ordning som på internetsidan, eller i boken jag kollade i. Det gjorde att jag inte helt hade kontroll över mitt arbete och hur jag skrev och det var först när min storebror påpekade det som jag kom på det och började förändra min stil. Jag har också fått jättebra hjälp i Historie- och Svenskaundervisningen där jag har fått mött mer motgångar nu än förut och på så sätt fått kämpa mig till framgång med utvecklande respons och konstruktiv kritik på mina arbeten.
Många (nästan alla) historier om Jesus har jag hämtat ur bibeln eller från internet. Det svåra med texterna i bibeln är att de har ett klurigt språk och är skrivna i verser men jag tycker det är värt att traggla för att få informationen direkt från källan.
I övrigt var det jättebra att få intryck från dokumentären Miracles of Jesus. Spelfilms-scenerna gav en bra bild av mänskliga reaktioner, hur landskapet såg ut och hur människor agerade. Jag har även översatt uttalanden från professorer och doktorer från dokumentären.

2. Undersökning  – Vem var Jesus?

2.1 Jesus i bibliska-  och utombibliska källor
De första texterna om Jesus uppskattas ha författats 40 år efter korsfästelsen. De är skrivna i Markusevangeliet med inledningen ”Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son”. Det ger ju en inledning med klart riktat, religiöst perspektiv. Det är svårt, för att inte säga fel att tolka berättelserna från evangelierna som historiska berättelser och de inte är menade att tolkas på det sättet heller. Det är väldigt svårt att veta hur manipulerade texterna har blivit eftersom historierna lär ha blivit berättade under 40 års tid innan de blev nedskrivna och det är ett stort problem eftersom evangelierna utgör den största källan till information om Jesus liv.
Men Jesus är även omskriven av opartiska historiker i utombibliska källor. Josefus, (37-100 e.kr.) kallar Jesus ”en vis man som utförde förunderliga handlingar” i sitt verk Antiquitates judaicae (Judarnas historia). Han berättar också om Jesus bror Jakob och Johannes döparen. På så sätt bekräftar han många historiska uppgifter från evangelierna. Tacticus (55-117 e.kr.) är en annan historiker som vittnar om Jesus. Detta är mycket intressant då han är en motståndare till kristendomen. Han skriver bland annat om hur de kristna av kejsare Nero blir straffade för en brand i Rom. Han berättar att de kristna var efterföljare till Jesus, som hade genomlidit det värsta straffet någonsin, korsfästelse, dömd av Pontius Pilatus.

2.2 Konspirationsteorier finns
Konspirationsteoretikern och bibelkritikern Roger Viklund påstår på sin hemsida jesusgranskad.se att Jesus är påhittad och att skrifter i alla år har förfalskats som metod för kyrkan att skaffa sig så mycket makt som möjligt. Men, både i bibliska och utombibliska källor finns den historiska personen Jesus beskriven vilket jag tolkar som ett bevis på att den verkligt fysiska personen Jesus existerade. Det är också merparten av dagens historiker övertygade om och källmaterialet är enormt. Men hur var hans liv egentligen?

2.3 Jesu födelse
Lukasevangeliet beskriver hur ängeln Gabriel söker upp israelitiska kvinnan Maria och berättar att hon ska föda Guds son med hjälp av helig ande det vill säga helt utan medverkan av någon man. I och med att skatteskrivning sätts i verket blir Maria och hennes man, Josef, tvungna att bege sig till Betlehem, söder om Jerusalem. Där föder Maria sin son i en krubba i ett stall för djur och änglar uppenbarar sig runt om. I Nya testamentet (NT) nämns aldrig Josef som far till barnet och Maria har alltid setts som en jungfru i den kristna kyrkan.  Detta är ett stort dilemma för vetenskapsmän och ett problem om man ska tänka sig Jesus ur ett historiskt perspektiv eftersom det inte är tekniskt möjligt att bara bli gravid utan någon form av befruktning. Från Jehovas vittnens hemsida kan man hitta ett utdrag ur ett brev publicerat i The times undertecknat av 14 brittiska professorer i naturvetenskap där det står: ”Det är inte logiskt välgrundat att använda vetenskapen som ett argument mot underverk. Att tro att underverk inte kan inträffa är i lika hög grad en troshandling som att tro att de kan inträffa”.

Det är svårt att veta exakt när Jesus föddes, det är ett fakta forskare är oense om. Många tror att Jesus föddes år noll eftersom tiden vi lever räknas just i ”år efter kristus (e.Kr.)” men faktum är att forskare uppskattar hans födelse mellan 7 och 4 år f.Kr. Att vi just nu lever i år 2010 beror på en missräkning när man på medeltiden försökte räkna åren från Jesu födelse. Att göra om tidsräkningen såhär i efterhand skulle innebära en hel del problem så därför låter man det vara som det är. Vi firar Jesu födelse den 25 december men det finns inga bevis på att han föddes då.  Den verkliga anledningen är att man i romarriket firade solgudens födelse det datumet men i samband med att kristendomen växte sig till dominerande religion i riket behöll man datumet men slutade fira solguden.

2.4 Jesus unga år – en lucka i historien
Det finns knappt historiska bevis på att Jesus ens levde när han var tonåring. Det är ett blankt historiskt kapitel. Det enda man kan hitta är i Lukas 2:43-47 om när Jesus följer med till templet:

”För första gången betraktade gossen Jesus templet. Han såg de vitklädda prästerna förrätta sin högtidliga tjänst. Han såg det blödande lammet på offeraltaret. Med tillbedjarnas skara knäböjde han i bön medan rökelsen uppsteg inför Gud. Han betraktade de uttrycksfulla ceremonierna i påskgudstjänsten.

Försjunken i tankar över dessa scener stannade han inte kvar hos sina föräldrar. Han sökte ensamheten. När påskens gudstjänster var avslutade dröjde han kvar i templet. När gudstjänstbesökarna började hemresan blev han kvar.”

Med det här som enda utgångspunkt gissar historiker och bibelforskare att Jesus i sina ungdomsår utbildade sig, mognade och lärde sig den kristna läran.
Att han inte finns omskriven kan bero på att han inte under denna tid utförde mirakel och inte hade några efterföljare och därför inte drog till sig någon uppmärksamhet värd att tala- eller skriva om. Det kan ju också ha varit så, menar historiker, att det inte finns någon poäng med att skriva om hans ungdomsår i en helig skrift eftersom de är oviktiga för hans lära.

2.5 Dopet och frestelserna
I Johannesevangeliet berättas att Jesus verkade i cirka 2 år och två månader. Första milstolpen i Jesus verksamhet var då Jesus blev döpt av Johannes döparen i floden Jordan. Vid den tiden var Jesus 30 år gammal. Efter dopet gav Jesus sig iväg ut i öknen för att fasta i 40 dagar och 40 nätter samtidigt som han blev frestad av djävulen. Det var enligt de synoptiska evangelierna (matt-, mark-, luk -) Anden som förde Jesus ut för att bli prövad. Men djävulen lyckas inte knäcka Jesus som får visa prov på sin övernaturliga makt ett flertal gånger. Matteus- och Lukasevangeliet beskriver detaljerat konversationer mellan djävulen och Jesus medans Markusevangeliet mest citerar och utelämnar detaljer. Det här är mycket intressant och bibelforskare tror att de extra detaljerna kommer från ”Q-källan”.

2.6 Q-källan
Q-källan är bibelforskares ledande teori om evangeliernas uppkomst och källmässiga samband. Man menar på att det finns ett tidigt, förlorat evangelium som har fungerat som källa till Matteus- och Lukasevangeliet. Grunden till att teorin uppkom handlar om att mycket i Matteus- och Lukasevangeliet är väldigt lika och att det beror på att de använde en gemensam källa. Man tror att Q-källan är en förlorad text framför allt bestående av Jesusord som återfinns i Lukas och Matteus evangelium. Alltså finns det förmodligen massor mer att ta reda på om Jesus liv i dokument som aldrig hittats.

2.7 Jesus verksamhet sätter igång
Efter dopet och dagarna i öknen valde Jesus ut 12 stycken lärljungar till apostlar (sändebud). De skulle följa honom och vara hans elever. Jesus verksamhet satte igång och bestod av tre huvudsaker: undervisning, predikan och botandet av sjuka. Med sin undervisning visade Jesus hur mån han var lära människor om sin allsmäktige fader i himmelen. Med predikan försökte han få folk att överlåta sig själva och ge sina liv till Gud. Med botandet av sjuka visade han hur han ville varje människa väl och bara göra gott.
Det var nu ryktet om Jesus från Nasaret spreds och han blev en omtalad person. Människor vandrade flera hundra mil för att bli botade av honom eller bara se vem han var.

2.8 Jesus mirakel – Vatten till vin
Under sin verksamma tid beskrivs i bibeln minst 39 mirakel utförda av Jesus borträknat uppståndelse, himmelsfärd etc. Det första miraklet står om i Johannes evangelium. Det skedde under ett bröllop i staden Kana. Vinet på festen hade tagit slut, vilket var en ypperst stor pinsamhet på denna tid. Det berättas att Jesus i hemlighet förvandlade sex stora krukor med vatten till finaste vin. Bröllopsvärden var förvånad när han smakade Jesus vin för han tyckte det smakade godare än det vinet som hade tagit slut. Han sa sedan till brudgummen: ”Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet till nu”. Då visste han inte att det var Jesus vin han drack av.

2.9 Multiplicerandet av bröd och fisk
Lärljungarna hade kommit tillbaka från en resa och berättade för Jesus allt de hade lärt sig. De berättade också att de var hungriga och inte hunnit äta. Jesus föreslog att de åkte iväg med båt till ett lugnare ställe i ödemarken för att få ro och äta tillsammans. Men när de gick i land möttes de av tusentals pilgrimer som behövde undervisning, och Jesus kände medlidande och undervisade dem.  När det blev kväll föreslog lärljungarna att Jesus skulle skicka folket till staden för att köpa mat, men Jesus tyckte annorlunda. ”Samla ihop den mat vi har i korgar” sa han och det gjorde lärljungarna. När lärljungarna kom tillbaka hade de lyckats samla ihop fem bröd och två fiskar. Han bad folket sätta sig i grupper om 50 och 100 människor. Sedan delade Jesus upp maten i bitar och lät lärljungarna dela ut den. Jesus mättade 5000 män med fem bröd och två fiskar och alla blev mätta. Det berättas även hur man samlade ihop rester efteråt.

2.10 Jesus går på vattnet
Det här undret skedde efter Jesus hade utfört undret med bröden och fiskarna. Jesus sa till lärljungarna att de skulle åka över sjön till staden Betsaida och att han skulle möta dem där. När natten kom var lärljungarna långt ute på sjön. Jesus såg från land hur de kämpade mot vädrets makter. Vid klockan tre på natten kom han gåendes emot dem, först såg det ut som om han skulle gå förbi dem. När lärljungarna såg honom blev de dödsförskräckta för de trodde att de sett ett spöke. Då sa Jesus till lärljungarna: ”Det är ingen fara, det är bara jag”. Det står i Markusevangeliet att det inte hade gått upp för lärljungarna hur stor Jesus var, de hade svårt att tro.

2.11 Kunde miraklerna varit illusioner?
Magikern och illusionisten Chris Brock har studerat både vattenvandringen och miraklet med brödet och fiskarna för att se om de går att återskapa. Vad gäller miraklet med brödet och fiskarna hittade inte Brock någon teknisk lösning. Han pratar också med Dr Archie Hart, psykolog och hypnositör som påstår att det är omöjligt att lura så många människor samtidigt. Folk som påstår att miraklerna var illusioner brukar peka på fakta som att Jesus lät lärljungarna sitta i grupper om 50 eller 100 personer och menar på att det kan ha varit nödvändigt för illusionen. Man tror även att Jesus kan ha hypnotiserat folk till att hallucinera eftersom hungern och törsten ledde till att folket inte var vid sina sinnens fulla bruk. Vad gäller Jesus vattenvandring har det miraklet prövats och gjorts om till en illusion eller ett trick av många magiker. Men dem illusionerna är gjorda med modern teknik som inte fanns på Jesus tid. Därför känns det inte troligt att Jesus var en illusionist.

Ett intressant fakta är att många av Jesus hans mirakel inte utfördes för första gången utan hade utförts av andra bibelkaraktärer i Gamla Testamentet. Multiplicerandet av mat har tidigare gjorts av Moses och vattenvandringen av Joshua.
Jesus var inte heller den enda mirakelgöraren på den tiden. Enligt Kimberley Stratton, historiker från Universitet i Carlton fanns det många fler. Ett exempel är Pytagoras som sägs ha kunnat vara på två ställen samtidigt och även helat folk. Impateclius var en filosof på den tiden och sägs ha haft krafter som styrde över vädret. Honi, ”cirkelritaren” kunde framkalla regn. Det som gör detta så intressant är just att Jesus inte var ensam mirakelgörare, det fanns flera. Men Jesus var annorlunda, han gjorde allt det de andra mirakelgörarna tillsammans och mer därtill. Han var alltså annorlunda, och man kan anta att han var den största och bästa mirakelgöraren på den tiden. Enligt bibeln utförde Jesus mirakel bestående av helande, utfordring, påverkan av vädret med mera, allt med hjälp av Guds kraft till människornas välbefinnande och lycka. Men alla gillade inte uppståndelsen kring Jesus.

2.12 Jesus blir dömd till döden
På Jesus tid levde alla judarna under starkt förtryck. De hade levt under perser, greker och nu under det romerska väldet. Livet som enkel jude präglades av ofrihet och tvång att betala höga skatter. Det var inte bara ett socialt förtryck mot judar som det romerska styret utgjorde. De hade makten över folket på ett sätt som bara Gud skulle ha enligt judarna. Det betyder att om man kämpade för den judiska tron kämpade man mot det romerska styret.

I och med att Jesus fick alltmer uppmärksamhet i Judéen skaffade han sig mäktiga fiender i landets högst uppsatta skikt. Av den styrande judiska församlingen, stora rådet, som ofta kompromissade för att ha fred med romarna, sågs han som ett hot mot den freden som fanns i landet. Oron hos de styrande grodde ännu större när Jesus cirka år 30 kom till Jerusalem med sina anhängare och blev bemött av skränande rop: ”Rädda oss Messias”, skrek folkmassorna. De var övertygade om att stunden var kommen, att Messias var här. Sedan angrep Jesus och hans följeslagare penningväxlarna och offerdjursförsäljarna i templet och tumult uppstod.

De religiösa ledarna som ville röja Jesus hade ett stort problem. Jesus hade dykt upp och utsett sig för att vara Messias – den man alla judarna väntar på. Folket hoppades på befrielse från ockupationsmakten och om de religiösa ledarna vidtog åtgärder löpte de risk att råka illa ut och få folket emot sig. De beslutade sig för att vända sig till Pontius Pilatus, en romersk prokurator (högt juridiskt uppsatt man). För Pilatus förklarade man att Jesus var ett politiskt hot som uppmanade folket till motstånd mot ockupanterna och kunde ställa till med revolt. Om man lät Pilatus ta över allt ansvar över vad som hände Jesus var man skyddad mot både romare och landsmännnen.

Pontius Pilatus dömde Jesus till avrättning genom korsfästelse – den vanligaste romerska avrättningsmetoden då förtiden.

2.13 Jesus korsfästes och uppstår
På påsken korsfästes Jesus mellan två brottslingar klockan 9 på kvällen. När klockan blev 12 föll ett mörker som varade ända till Jesu död klockan 15. Man försäkrade Jesus död genom att genomborra honom med en lans och sen fick den högt uppsatte Josef från Arimatea begrava Jesus i en klippgrav som han förslöt genom att rulla en sten framför ingången. Tre dagar senare, berättas det i evangelierna, uppstår Jesus igen. I Johannesevangeliet berättas det hur Jesus visar sig för Maria från Magdala. Det berättas att hon tittar in i den tomma graven varpå två änglar frågar henne varför hon gråter. När hon sedan vänder sig om ser hon Jesus.  Sedan finns att läsa hur över 500 lärljungar fick se honom vid liv, ätandes och drickandes.

Det går att läsa om korsfästelsen i de synoptiska evangelierna och om uppståndelsen i hela sex olika böcker i bibeln. Den utombibliska historikern Talmud skriver om korsfästelsen:

”På påskens förberedelsedag hängdes Jeshu (Jesus). En utropare hade 40 dagar gått framför honom och sagt: ’Denne kommer att bli stenad eftersom han utövat magi, förlett och förfört Israel. Envar som har något att säga till hans försvar, må komma och anföra det.’ Men eftersom ingenting framfördes till hans försvar så hängdes han på aftonen före påskhögtiden.”

3. Tankar och reflektioner

3.1 Att göra ett arbete om världens mest omtalade man
I början kom jag inte på vad jag skulle skriva om över huvud taget men en dag gick det upp för mig: Jag vill bevisa att det inte bara är bibeln som vittnar om att Jesus existerade.
Innan har jag bara lärt mig om Jesus och hans verk från bibeln i samband med söndagar i kyrkan och konfirmationslägret men nu har jag fått ett bredare perspektiv på det hela.

Jesus var en stor man. Han väckte mycket uppståndelse och gjorde alla människor gott. Hans efterföljare blev de första kristna, och kristendomen som religion utvecklades att gro enorm. Även om man inte anser sig vara en kristen tror jag att många, helt ovetande, lever efter Jesus och kristendomens etik och moral. Den etiken och moralen är mycket lika det som vi lär oss i vår uppfostran, i skolan, och ligger till grund för hur våra lagar är uppbyggda. Du får inte stjäla, du ska behandla andra som du vill bli behandlad själv. Ja, det handlar helt enkelt om att vara schysst mot sin medmänniska.

Angående skillnaden på historia och religion handlar historia mycket om sanning, fakta och tekniska förklaringar. På något sätt måste allt ”gå ihop”. Det är det här som blir ett stort problem när man granskar bibeln från ett historiskt perspektiv. Den största källan till Jesus liv är evangelierna. De är partiska, skrivna för att folk ska tro på Jesus och omvända sig. Det gör dem riktade, men religion handlar just om tro – inte fakta. Kristna tror på en Jesus som fanns, verkade och gjorde gott då som nu och det skänker ofta en frid och trygghet i livet. Gud kan fungera på olika sätt för olika människor men ofta som någon som man alltid kan prata med, som förstår och ger tröst. Något som vi inte hinner med i vardagen.

När det gäller tron på mirakel har det mycket att göra med tron på Jesus som en religiös person. Han utförde miraklerna för att visa sin storhet och hur Gud verkade genom honom för att göra människor gott. Miraklerna var många och det fanns på plats många ögonvittnen som inte kunde tro sina ögon. Men varje åskådare fick ju inte skriva sitt eget evangelium, vilket är synd. Hade de haft internet på den tiden hade människor kunnat, på sin blogg, facebook eller liknande berättat vad de såg Jesus utföra och på så sätt hade man haft fler källor till hur miraklerna gick till. Men så var ju inte fallet, och vi kan inte veta vad som faktiskt hände, men det är ett problem för en historiker, inte för en kristen.
Det är självklart jobbigt och frustrerande för en ateist när han ber en kristen att ge en teknisk förklaring till under och mirakel att få svaret: ”Jag vet inte att Jesus gjorde och hur han gjorde det, men jag tror”.
Jag tror att det svåraste för människor i världen är att förstå varandra; varför olika personer gör på vissa sätt, eller tror på vissa sätt. Det handlar om att acceptera alla människors åsikter, att alla har rätt att tänka och tycka som de vill, det är något man inte får ta ifrån någon annan människa.

4. Analys och slutsatser

4.1 Internet är fullt av Jesus
Internet svämmar över av information om Jesus. I bloggar utbyts tankar och reflektioner om honom, på bibelsajter läser man om hans liv enligt bibeln och på Wikipedia finns olika källors beskrivningar. Men, bibeln och de fyra evangelierna är de källorna som på djupet beskriver Jesus liv. Det jobbiga är att texter ur bibeln inte får ses som historiska dokumentationer eftersom de är riktade och har ett syfte att omvända människor till Gud. Men det är synd när platser, dialoger, händelser och folks känslor från den tiden beskrivs bättre än i någon utombiblisk källa.

Jag har blivit övertygad om att Jesus fanns som historisk person och något som övertygade mig var de utombibliska källornas likheter med de bibliska källorna. Följande likheter överensstämmer med Bibeln:

–          Jesus var från Israel

–          Han levde ett moraliskt liv

–          Pontius Pilatus bestämde Jesus korsfästelse som tog plats på påsken under kejsar Tiberius regeringsperiod

–          Hans lärljungar trodde han uppstått från de döda tre dagar efter korsfästelsen

–          Jesus ansågs vara ”den judiske konungen”

–          Hans fiender medgav att Jesus utförde ovanliga gärningar som de kallade trolldom

–          Hans lärljungar levde med en Gud och dyrkade Jesus som gudomlig

Det är viktigt att reflektera över de flera historiska källor som finns, säkert fler än många av källorna till de historiska personerna vi lär oss om i skolan.
I slutändan vill jag tillägga att det är upp till varje människa att bestämma över sin egen tro. Det spelar ingen roll om man tror att Jesus var en man med Guds övernaturliga krafter, en duktig judisk lärare, eller att han var påhittat.

Valet ligger i dina händer.

Källförteckning

Internet :
http://hogtider.wordpress.com/2008/12/23/varfor-firar-vi-jul-25-december/ 19/5 – 2010

http://sv.wikipedia.org/wiki/Jesus 19/5 – 2010

http://sdarr.org/index.php?option=com_content&view=article&catid=&id=67%3Ajesu-barndom-och-ungdom&Itemid=55 27/5 -2010

http://www.historiskamedia.se/o.o.i.s?id=54&vid=298 27/5 – 2010

http://sv.wikipedia.org/wiki/Jesus#Oberoende_k.C3.A4llor 27/5 – 2010

http://www.jesus.se/jesus/jesus-i-historiska-dokument.html 27/5 -2010

http://www.jesusgranskad.se/Myten2.htm 27/5 – 2010

http://sv.wikipedia.org/wiki/Jesus_frestas 29/5 – 2010

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kristendomens_apostlar 30/5 – 2010

http://sv.wikipedia.org/wiki/Faris%C3%A9 30/5 – 2010

http://mb-soft.com/believe/twh/gospmira.htm 30/5 – 2010

http://skolarbete.nu/skolarbeten/jesus/ 30/5 – 2010

http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/predkors.htm 30/5 – 2010

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Markus+6&version=SVL 31/5

http://www.slef.fi/sandebudet/tb/42/utombibliska-kallor-om-jesus 31/5

Böcker
Bibeln
Erlandsson, Seth Vem är han: den verklige Jesus från Nasaret (2007) XP Media

Film
Gill, Brock The miracles of Jesus (2006) BBC

Bild på framsidan
http://vinterbarn.files.wordpress.com/2008/05/jesus1.jpg

Ang. Nedsatta betyg inom äldrevårdsomsorg §14
Posted on maj 11th, 2010 at 7:49 f m by and

alltså jag har ju ingen åsikt egentligen men jag vetti fan